Annan suostumukseni Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän mukaiseen tietojen luovutukseen luotonmyöntäjille.

Kulutusluottojen kyselyjärjestelmä

Annan toimeksiannon ja suostumukseni Rahalaitoksen kanssa yhteistyötä tekeville luotonanatajille kerätä, käsitellä ja luovuttaa muilta luotonantajilta saatavilla olevia tietoja aiemmista luotoistani luottohakemuksen käsittelyä varten. Tämä toimeksianto auttaa luottopäätöksen tekemisessä. Luotonantajat kysyvät Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän järjestelmän kautta tietoja siihen osallistuvilta yhtiöiltä.

Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä saatavia tietoja käsittelevät ainoastaan Rahalaitoksen kanssa yhteistyötä tekevät luotonantajat ja Suomen Asiakastieto Oy toimii tiedon välittäjänä.

Käsiteltävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista. Tietoja kerätään vain luottohakemuksen käsittelyä varten eikä luottohakemuksen yhteydessä kerättyjä tietoja luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta. Viranomaisilla voi olla pääsy näihin tietoihin omassa toiminnassaan.

Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä
pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä.

Tiedot luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta. Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy.

Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat seuraavat yhtiöt: 4Finance Oy, Aasa Oy, AA­Yleislaina OÜ, Suomen sivuliike, Bank Norwegian AS, Bigbank AS, Cashbuddy Oy, Collector Credit Ab, DFC Nordic Oyj, Euroloan Consumer Finance Oyj, Ferratum Finland Oy, Folkefinans AS, Suomen sivuliike, Ikano Bank AB (publ), Finland filial, J.W. Yhtiöt Oy, Lainaamo Oy, NDN­Yhtiö Oy, My Lender Oy, Oy Netford Capital Ltd, OPR­Vakuus Oy, Resurs Bank AB Suomen sivuliike, Santander Consumer Finance Oy, Svea Ekonomi AB, Filial i Finland, Tact Finance Oy, Top Finance Oy ja Surimo Finance Oy