Käyttöehdot Lainapäätös.fi

1 YLEISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA
Lainapäätös.fi on Nethos Oy:n ylläpitämä palvelu, joka markkinoi Rahalaitoksen tarjoamia lainatuotteita. Käytä Lainapäätös.fi-sivustoa vain, mikäli hyväksyt nämä Lainapäätös.fi:n/Nethos Oy:n käyttöehdot. Lisäksi sinun on hyväksyttävä Rahalaitoksen/Eone Oy:n käyttöehdot, jotka löydät tästä, sekä tietojen luovutusta koskevat ehdot, jotka löydät tästä.

Palvelun yhteystiedot:
Lainapäätös.fi / Nethos Oy
Vilhonvuorenkatu 12
00500 Helsinki

2 PALVELUN KUVAUS
Lainapäätös.fi vastaanottaa ja välittää lainahakemuksia Rahalaitokselle / Eone Oy:lle. Lainapäätös.fi / Nethos Oy ei myönnä lainaa tai tarjoa lainatuotteita. Lainapäätös.fi / Nethos Oy ei myöskään ole lainasopimuksen osapuoli tai miltään osin vastuussa lainasta.

3 KÄYTTÄJÄN SUOSTUMUS PALVELUN KÄYTTÖÖN
Käyttääkseen Lainapäätös.fi-palvelua käyttäjän on oltava täysi-ikäinen sekä täysivaltainen henkilö. Käyttäjä antaa Nethos Oy:lle oikeuden käsitellä henkilötietojaan, jotka käyttäjä on antanut Lainapäätös.fi-palvelussa. Käyttäjä myös antaa luvan, että häneen voidaan olla yhteydessä sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

Lainapäätös.fi:n käyttäjä hyväksyy, että hänen tietonsa lähetetään Rahalaitokselle / Eone Oy:lle, ja että hänen luottotietonsa, työnantajatietonsa, sekä puhelinnumerotietonsa voidaan tarkistaa.

4 PALVELUNTARJOAJAN VASTUUN RAJOITUKSET
Nethos Oy pyrkii pitämään Lainapäätös.fi:n käyttäjien saatavilla keskeytyksettä, mutta se ei ota vastuuta palvelun jatkuvasta toimivuudesta. Nethos Oy pidättää oikeuden muuttaa Lainapäätös.fi-palvelun sisältöä tai sulkea se tilapäisesti ilman ilmoittamista siitä ennakkoon käyttäjälle.

Nethos Oy pyrkii tarjoamaan oikeaa tietoa Lainapäätös.fi-palvelussa, mutta se ei vastaa sisällön oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.

Nethos Oy ei vastaa mistään epäsuorasta vahingosta eikä ole vastuussa missään tapauksessa vahingosta, joka on syntynyt muusta syystä. Se ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai ulkomaalaisesta lainsäädännöstä, viranomaisten toiminnasta, sodasta, lakosta, työsulusta tai muusta vastaavasta tapahtumasta. Tämä koskee myös tilannetta, jossa Nethos Oy on yllä olevan toiminnan kohteena.

Hakiessasi lainaa on tärkeää, että luotonhakija tarkistaa omien tulojensa tarkan määrän sekä tärkeimmät elinkustannukset, jotta luotonhakija voi laskea itselleen sopivan kokoisen kuukausittaisen maksuerän hakemalleen luoton määrälle. Tähän voi käyttää esimerkiksi Kuluttajaviraston sivuilla annettuja ohjeita omien elinkustannusten arviointiin (www.kuluttajavirasto.fi).

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava taho
Nethos Oy
Vilhonvuorenkatu 12
00500 Helsinki
asiakaspalvelu@lainapäätös.fi

2. Rekisterin nimi
Nethos Oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisteröityjen ryhmä
Lainapäätös.fi:n kautta lainaa hakevat henkilöt sekä rekisterinpitäjään muussa asiallisessa yhteydessä olevat henkilöt

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja tarvitaan ja niitä käsitellään, jotta Nethos Oy voi lähettää lainahakemuksen yhteistyökumppanilleen Rahalaitokselle / Eone Oy:lle. Nethos Oy käyttää asiakasrekisteriään myös käyttäjille suunnattuun markkinointiin. Käyttäjä voi perua markkinointiviestien vastaanoton joko viestissä olevan peruutusohjeen mukaisesti tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelu@lainapäätös.fi.

5. Rekisterin sisältö
Rekisteri sisältää käyttäjän seuraavat tiedot kokonaisuudessaan tai osittain:

Etu- ja sukunimet
Henkilötunnus
Osoitetiedot
Puhelinnumero(t)
Sähköpostiosoite
Kansalaisuus
Siviilisääty
Asumistiedot
Asepalvelustiedot
Tulo- ja menotiedot
Työsuhdetiedot
Pankkiyhteystiedot
Muita myönnettyjä luottoja sekä pankki- ja luottokortteja koskevat tiedot
Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

6. Tietolähteet
Tietoja saadaan käyttäjiltä itseltään.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Kohdassa 5 mainittuja tietoja Nethos Oy luovuttaa yhteistyökumppanilleen Eone Oy:lle, joka sijaitsee Suomessa. Tiedot luovutetaan lainahakemuksen käsittelyä varten.

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin tai sellaisille tahoille, joilla on lainsäädännön mukaan oikeus tietojen saantiin.

8. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

9. Oikeus tarkistaa, korjata ja kieltää henkilötietojen käyttö
Käyttäjällä on oikeus kieltää Nethos Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja markkinointitarkoituksia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (kohta 1).

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa Nethos Oy:n asiakasrekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Nethos Oy voi itse tai käyttäjän vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.